REGLAMENT I NORMATIVA TORNEJOS

 • Dur la vestimenta i calçat adequat per aquest esport.
 • Realitza el pagament de d’inscripció avanç de la data límit. El preu i la data límit de d’inscripció estarà a la pagina web.
 • Arribar a l’hora assignada. Cadascú s’ha de gestionar el temps per arribar a la pista a l’hora acordada.
 • Els partits seran gestionats pels propis jugadors i si hi ha algun problema s’han de dirigir als organitzadors del torneig.
 • Els jugadors han d’estar a pista sols sense ningun acompanyant.
 • No hi haurà descans per menjar per no posar en perill la finalització del torneig. Cadascú s’ha de gestionar els horaris de les menjades.

DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG.

 • Els partits seran a un únic set normal, en el cas d’empat a diferencia de 2 jocs o si s’arriba a 6-6 a un tie break (al millor de 7) si s’arriba a 6/6 diferencia de 2 punts.
 • El sorteig es realitzarà el dia previ el dia previ al torneig i el quadre es podrà consultar a la web.
 • Els partits estaran organitzats un a tras de l’altre sense descans. El dia previ s’ha d’estar atent a les trucades que realitzarà l’organització als participants.
 • La duració del piloteig serà de 5 min.
 • Cada un es responsable de comunicar els resultats a l’organització.
 • No es pot abandonar el torneig sense haver jugat tots els partits.

CÓDIG DE CONDUCTA (JUGADORS I ESPECTADORS)

 • Els participats i espectadors han de mantenir una conducta de respecte amb els rivals, organitzadors i públic en general avanç, durant i desprès de la realització de cada partit.
 • Cada jugador a de dur a terme el seu partit amb harmonia i esportivitat ja que l’objectiu principal es passar-s’ho be dins un sistema competitiu.
 • Els organitzadors del torneig tindran l’autoritat de desqualificar a un jugador si aquest no mostra unes conductes adequades per el bon funcionament del torneig i en ningun cas podrà reclama el preu pagat per d’inscripció del torneig .

PENALIZACIONS

 • Els jugador/a que no arriba a l’hora assignada serà penalitzat a amb WO. Només es podrà jugar en el cas que l’altre jugador vulgui jugar el partit i si l’organització ho permet. Només es prohibirà jugar en el cas que tots dos jugadors arriben tard i en aquet cas es decidirà per sorteig qui ha guanyat i qui ha perdut.
 • El jugador que per lesió no pugui jugar el partit perdrà el partit.
 • Aquell jugador que no compleix la normativa i els organitzadors l’hagin avisat mes de tres cops serà sancionat en 1 torneig sense jugar.

ALTRES QUESTIONS

 • Qualsevol decisió del torneig ha de ser aprovada per l’organització
 • Si algú te un problema ha d’acudir a l’organització.
 • Els tornejos es regiran per la normativa de la Real Federacion Española de Tenis.
 • Els jugadors y participants es comprometen a realitzar un bon us de les instal·lacions responsabilitzant-se dels seus actes i alliberant a l’organització ( Pymeralia S.L i a 123play tenis i els seus organitzadors) de qualsevol responsabilitat civil o penal.
 • Difusió dels tornejos: Derechos de imagen y protección de datos.
  Los jugadores y participantes de los tornejos , cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) autorizan el tratamiento de sus datos personales facilitados a la organización para que sean incluidos en la BDD de jugadores de Pymeralia S.L., y declaran estar en conocimiento de las condiciones de uso de la plataforma y sistema de competición de 123playtennis.com. Así mismo autorizan a la organización para hacer y publicar notas periodísticas, fotografías y/o vídeos dentro del contexto del torneo y del juego, con el fin de difundir el desarrollo del mismo, como actividad comercial desarrollada por 123femesport.com.Los jugadores y participantes pueden manifestar su desacuerdo y oposición a que fotografías y/o vídeos en los que que estuviera(n) involucrados fueran utilizados para los fines descritos anteriormente. Para ello, deberán hacerlo por escrito, mediante carta personalizada y firmada junto con la fotocopia de su DNI, dirigida a la organización.

Start a Conversation

L'adreça electrònica no es publicarà

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>